Kontakt

Polityka Prywatności


Polityka prywatności i plików Cookies w witrynie internetowej benedyktynka.pl

 

 1. Za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej odpowiedzialny jest Administrator danych osobowych. Jest nim Bene Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń, KRS: 0000244337, NIP: 6981731484,
  tel. +48 65 51 18 352, adres e-mail benedyktynka@poczta.fm - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą z dnia 10 maja 2018r., o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231), każdy Użytkownik musi najpierw potwierdzić swoją pełnoletność. Dane osobowe, o które może zostać poproszony Użytkownik to w szczególności dane umożliwiające identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, dane kontaktowe - adres, numer telefonu, e-mail), które są niezbędne do realizacji i wykonania umowy.
 4. Dane Użytkowników (uzyskanych online lub osobiście) będą używane do realizacji i wykonania umowy na skutek złożonego zamówienia jak również w celu umożliwienia rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń. Wykorzystanie danych w innym celu nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika lub Konsumenta.
 5. Dane Użytkowników będą udostępniane pracownikom oraz podmiotom współpracującym przy realizowaniu zamówienia i umowy, to znaczy: osobom wystawiającym odpowiednie dokumenty, pakującym towary, instytucjom finansowym, dostawcom i partnerom wspierających w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, księgowych oraz prawnych. Podmioty te uzyskują dane wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych Użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, posiadają również inne prawa, takie jak prawo do wyrażenia sprzeciwu do wykorzystywania swoich danych lub do ich przenoszenia. W celu zmiany lub usunięcia danych Użytkownik może zwrócić się z prośbą do operatora witryny benedyktynka.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych może uniemożliwić wykonania procesów posprzedażowych. W każdej chwili Użytkownik może zażądać od Sprzedawcy informacji o zakresie przetwarzania przez niego jego danych osobowych.
 7. W systemach Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi mu roszczeniach np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi Sprzedawcę przepisami prawa.
 8. Niektóre obszary witryny benedyktynka.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.
 9. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  1. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu ich rezerwacji;
  2. zapamiętywania danych wprowadzanych do  formularza rezerwacji,
  3. dostosowywania zawartości witryny do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z witryny internetowej;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania witryny internetowej oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkowników.
 10. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  1. w przeglądarce Safari
  2. w przeglądarce Chrome
  3. w przeglądarce Firefox
  4. w przeglądarce Internet Explorer
  5. w przeglądarce Opera

Kontakt

Bene Sp. z o.o.
64-010 LUBIŃ, 
ul. Mickiewicza 6
benedyktynka@poczta.fm

tel.: +48 575 629 945
(pon.-pt. w godz. 7.00-11.00 i 11.30-15.00)
kom. +48 516 155 697
NR. RACH: 60 1090 1258 0000 0001 2132 2965
SWIFT: WBKPPLPPL
PL 60 1090 1258 0000 0001 2132 2965